Afbeelding logo Vossen Mediation en Advies

Vossen Mediation en Advies

Vossen Mediation en Advies is er om u te ondersteunen bij zakelijke en particuliere geschillen en voor zakelijk advies.

Ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van alle conflicten beter en sneller opgelost kan worden met mediation dan met de conventionele juridische aanpak. Door het inschakelen van advocaten volgen er vaak jarenlang slepende procedures. Hierbij komen partijen verder van elkaar af te staan en kan men de uitkomst niet meer zelf beïnvloeden. De rechter velt uiteindelijk een vonnis waarmee partijen het dan zullen moeten doen.

Met mediation lossen partijen zelf hun conflict op met behulp van een onafhankelijke, neutrale mediator die tussen beide partijen staat. Partijen houden zo de zaak in eigen hand en kunnen zelf hun keuzes maken om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Een zo bereikte oplossing zullen beide partijen als gunstig ervaren. Het grote voordeel is dan dat de relatie vaak zover zal zijn hersteld dat men samen weer door één deur kan en er een win-winsituatie zal zijn ontstaan.

Hiernaast ben ik ook beschikbaar als zakelijk adviseur voor het Midden- en Kleinbedrijf en voor de vrije beroepsbeoefenaren.

Mr. P.J.M. (Peter) Vossen

Algemene voorwaarden |  Sitemap |   © 2017 Vossen Mediation en Advies  |  VM Design