Afbeelding logo Vossen Mediation en Advies

Boedelverdeling

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd zijn alle bezittingen, waaronder de inboedel, en schulden in beginsel gezamenlijk eigendom en dienen deze bij gelijke helften tussen de partners te worden verdeeld. Indien de verdeling ongelijk is betekent dit dat één van beiden wordt onderbedeeld en de ander overbedeeld. Als dit laatste het geval is kunnen daaraan fiscale gevolgen verbonden zijn. Als één van beide partners meer ontvangt dan waar hij recht op heeft kan de fiscus dat als een schenking beschouwen waarover u schenkbelasting verschuldigd bent.

Op het beginsel dat alle bezittingen dienen te worden verdeeld zijn echter uitzonderingen, zoals:

  • Hoogstpersoonlijke eigendommen zoals kleding en lijfsieraden
  • Erfenissen die verkregen zijn onder uitsluiting (testament met een uitsluitingsclausule)
  • Schenkingen die verkregen zijn onder uitsluiting

Huwelijkse voorwaarden

Als u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft gesloten, dan dient u bij (echt)scheiding deze voorwaarden af te wikkelen. Op basis van deze voorwaarden bepaalt u wie waar recht op heeft en of een van beiden recht heeft op een vergoeding wegens bijvoorbeeld een verrekenbeding of gedane investeringen. Aan het niet juist verdelen conform deze voorwaarden kunnen fiscale gevolgen verbonden zijn. Als één van beide partners meer ontvangt dan waar hij recht op heeft kan de fiscus dat als een schenking beschouwen waarover u schenkbelasting verschuldigd bent.

Vermogensoverzicht

Voor de verdeling van de boedel kunt u gebruikmaken van een vermogensoverzicht, waarin u vastlegt hoe alle bezittingen en schulden worden verdeeld. Denkt u hierbij aan zaken zoals de eigen woning, kapitaalverzekeringen, de inboedel, motorvoertuigen, bank- en spaarrekeningen, eventuele beleggingen, hypothecaire geldleningen, overige leningen en schulden.
Desgewenst kunt u voor de verdeling van de inboedel gebruik maken van een door ons aangeleverde lijst.

Algemene voorwaarden |  Disclaimer|   Sitemap |   © 2018 Vossen Mediation en Advies  |  VM Design