Afbeelding logo Vossen Mediation en Advies

Eigen woning en scheiding

Heeft u samen een koopwoning en gaat u scheiden, dan zullen over de gezamenlijke woning afspraken moeten worden gemaakt.
U heeft dan de keuze uit de volgende opties:

  • Toedeling van de woning aan één van beide partners.
  • Gezamenlijk aanhouden van de woning en pas in de toekomst besluiten tot verkoop of toedeling.
  • Verkoop van de woning.

Toedeling van de woning

Als één van de partners de woning wil behouden zullen er samen afspraken moeten worden gemaakt onder welke voorwaarden de woning aan één van beiden kan worden toebedeeld. Als er sprake is van overwaarde zal deze moeten worden verdeeld. De waarde van de woning dient te worden vastgesteld en er dient te worden onderzocht of de partner de woning kan financieren.

Gezamenlijk aanhouden van de woning

Als de partner die de woning wil overnemen deze (nog) niet kan financieren is het mogelijk de woning nog enige tijd gezamenlijk aan te houden. Beide partners blijven gezamenlijk eigenaar en voor de partner die de woning verlaat blijft dan nog 2 jaar de mogelijkheid zijn deel van de hypotheekrente fiscaal op te voeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting.

Verkoop van de woning

Als geen van beide partners de woning wil en/of kan behouden en beiden de woning willen verkopen zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de te volgen strategie. Welke makelaar wordt ingeschakeld voor de verkoop? Tegen welke prijs kan de woning worden verkocht? Wie blijft in de woning achter zolang de woning nog niet is verkocht en wie betaalt welke kosten?

Wat echter als de woning onder water staat en te verwachten is dat met de verkoopopbrengst de hypotheek niet zal kunnen worden afgelost? U zult dan eerst met uw hypotheekverstrekker moeten overleggen, zodat mocht er een koper zijn de verkoop niet zal worden tegengehouden vanwege de restschuld die u niet kunt aflossen bij de overdracht van de woning.

Algemene voorwaarden |  Disclaimer|   Sitemap |   © 2018 Vossen Mediation en Advies  |  VM Design