Afbeelding logo Vossen Mediation en Advies

Vossen Mediation en Advies

Samen met mijn echtgenote Gozien ondersteunen wij u bij zakelijke en particuliere geschillen en kunnen wij u ook desgewenst adviseren.
Als mediator en scheidingsmakelaar regelen wij samen met u in onderling overleg uw complete scheiding.
Het is belangrijk dat u als (ex)partners na een scheiding verder kunt gaan met uw eigen leven en bovendien dat de eventuele kinderen niet de dupe worden van uw scheiding. Wij zetten ons daarbij in om de voorwaarden daarvoor zo gunstig mogelijk te maken. De scheiding is voor de kinderen ook een emotionele kwestie.

Wij zijn ervan overtuigd dat het merendeel van alle conflicten beter en sneller opgelost kan worden met mediation dan met de conventionele juridische aanpak. Door het inschakelen van advocaten volgen er vaak jarenlang slepende procedures. Hierbij komen partijen verder van elkaar af te staan en kan men de uitkomst niet meer zelf benvloeden. De rechter velt uiteindelijk een vonnis waarmee partijen het dan zullen moeten doen.

Met mediation lost u samen zelf uw conflict op met behulp van ons als onafhankelijke, neutrale mediators die tussen u beiden staan. U houdt zo de zaak in eigen hand en kunt zelf uw keuzes maken om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Een zo bereikte oplossing zult u beiden als gunstig ervaren. Het grote voordeel is dan dat uw relatie als ouders vaak zover zal zijn hersteld dat men samen weer door n deur kan en er een win-winsituatie zal zijn ontstaan, hetgeen niet alleen voor u en uw partner van belang is maar vooral ook uw kinderen ten goede zal komen.

De gesprekken, welke wij op veler verzoek gezamenlijk voeren, kunnen zowel overdag als s avonds plaatsvinden. Bovendien zijn wij 7 dagen per week bereikbaar.

Gozien en Peter Vossen

Algemene voorwaarden |  Disclaimer|   Sitemap |   © 2018 Vossen Mediation en Advies  |  VM Design