Afbeelding logo Vossen Mediation en Advies

Kinderalimentatie

Ouders blijven na de scheiding beiden financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van hun kinderen. In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over hoe de kosten daarvoor samen worden verdeeld. Deze verplichting tot betaling van kinderalimentatie geldt totdat de kinderen 18 jaar zijn. Daarna bestaat er een voortgezette onderhoudsplicht voor de kosten van hun onderhoud en studie totdat de kinderen 21 jaar zijn.

Ouders mogen de hoogte van de kinderalimentatie samen afstemmen en dit opnemen in het ouderschapsplan. Als de ouders geen overeenstemming bereiken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan zal de rechter uiteindelijk hierover een beslissing nemen en kijken naar de draagkracht van de niet-verzorgende ouder.

Een alimentatiebepaling, opgesteld aan de hand van de Tremanormen, kan bij het maken van afspraken behulpzaam zijn.

Wij zijn gespecialiseerd in het opmaken van een alimentatiebepaling. Ook voor een herberekening kunt u bij ons terecht.

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Bij co-ouderschap is er ook sprake van kinderalimentatie. De verhouding tussen de inkomens van de partners en de precieze verdeling van de verzorging speelt daarbij een belangrijke rol.

Als u kiest voor co-ouderschap en u heeft beiden hetzelfde inkomen en de zorgverdeling is gelijk dan wordt er dikwijls geen kinderalimentatie afgesproken en dragen beiden naar evenredigheid de kosten voor de zorg voor de kinderen.

Kinderrekening

Ouders kunnen kiezen voor een gezamenlijke kinderrekening. Van deze rekening betaalt men dan de kindgebonden kosten. Dit zijn de kosten van de kinderen die buiten de eigen huishouding vallen. Elke ouder draagt naar rato van zijn of haar draagkracht bij aan de kinderrekening.

Een gezamenlijke kinderrekening vergt wel dat beide ouders samen goed kunnen communiceren m.b.t. zaken die de kinderen betreffen.

Algemene voorwaarden |  Disclaimer|   Sitemap |   © 2018 Vossen Mediation en Advies  |  VM Design