Afbeelding logo Vossen Mediation en Advies

Kinderen bij scheiding

Als u heeft besloten ‘uit elkaar’ te gaan, heeft dat emotionele en financiële gevolgen voor u, voor uw partner én voor uw kind(eren).

Het is van groot belang dat ouders in goed overleg tot goede afspraken komen voor hun kinderen in de nieuwe situatie. Rekening houdend met hun leeftijd is het zelfs zeer gewenst om de kinderen hierbij tijdig te betrekken.
Duidelijke afspraken zullen niet alleen leiden tot een goede toekomst van de kinderen, maar zeker ook tot een goede toekomst van beide (ex)partners. Zet het belang van de kinderen voorop!

Ouderschapsplan

Als u gaat scheiden en u minderjarige kinderen heeft bent u verplicht een ouderschapsplan op te maken. In het ouderschapsplan komen de afspraken te staan over o.a. de zorgverdeling, de verdeling van de vakanties en van de feestdagen, het vieren van de verjaardagen, de kinderalimentatie, de informatie-uitwisseling en de overige praktische afspraken.

Het ouderschapsplan is een plan welk in de toekomst bijgesteld zal moeten worden o.a. als uw kinderen naar de middelbare school gaan of als er door een verhuizing de zorgverdeling aangepast moet worden, maar vooral ook als uw kinderen zelf vragen om een aanpassing van één of meerdere eerder overeengekomen afspraken. Denk hierbij aan een eerder co-ouderschap wat niet meer gewenst is door (één van) uw kinderen of een co-ouderschap dat niet meer van kracht kan zijn als de afstand tussen de woningen van de ouders te groot wordt.

Zorgverdeling

Het is van belang dat u als ouders een zorgverdeling afspreekt die bij de situatie van de kinderen past, maar zeker ook bij de situatie van ieder van u beiden na de scheiding.

Verjaardagen, vakanties en feestdagen

Evenals een goede zorgverdeling moeten er ook afspraken gemaakt worden over het vieren van de verjaardagen van uw kinderen, de vakanties en de feestdagen.
Maak hierover afspraken die uitvoerbaar zijn en geen afspraken die elkaar worden opgelegd om welke reden dan ook.

Kinderalimentatie

In het ouderschapsplan moeten de afspraken over de kinderalimentatie worden vastgelegd.
U bent als ouders verplicht afspraken te maken over de verdeling van de kosten van uw kinderen.
U mag de bedragen en de duur van de betalingen hiervoor in goed overleg zelf bepalen. De rechter zal dan uw afspraken hierover bekijken en dan wel of niet zijn goedkeuring erover geven.
Doorgaans schakelen de ouders een specialist in die naar draagkracht en volgens de Tremanormen de alimentatie zal berekenen.
Wij zijn gespecialiseerd in het opmaken van een alimentatiebepaling. Onduidelijkheid over de uitkomst van de berekening kan tot irritaties leiden tijdens de procedure maar vooral ook tot strijd in de toekomst.

Kindverklaring

Indien er kinderen vanaf 12 jaar betrokken zijn bij de scheiding dan komt tijdens de besprekingen omtrent het ouderschapsplan het invullen van een kindverklaring aan de orde.
Een kindverklaring bevat de persoonlijke gegevens van het betreffende kind en een aantal vragen welke door het kind, al dan niet in aanwezigheid van zijn/haar ouders, ingevuld dienen te worden.
Het kind mag zijn wil/wensen aangeven, maar het hangt af van de omstandigheden of alle wensen na de scheiding uitvoerbaar zijn.

Algemene voorwaarden |  Disclaimer|   Sitemap |   © 2018 Vossen Mediation en Advies  |  VM Design