Afbeelding logo Vossen Mediation en Advies

Wat is mediation?

Mediation is een manier om conflicten tussen twee of meer partijen op te lossen met behulp van een onafhankelijke, neutrale bemiddelaar, de mediator.

In plaats van samen een vaak langlopende juridische strijd aan te gaan, welke uitmondt in een door een rechter opgelegd vonnis, zoeken partijen gezamenlijk naar een voor beide partijen bevredigende oplossing.

De mediator zorgt ervoor dat de communicatie tussen de partijen weer op gang komt. Hij begeleidt partijen tijdens het mediationproces naar een oplossing voor het conflict, waar beide partijen geheel achter kunnen staan.

Vooraf wordt afgesproken dat alles wat besproken wordt tijdens de mediation vertrouwelijk is en blijft. Partijen worden gestimuleerd hun standpunten los te laten en op zoek te gaan naar de onderliggende belangen. Bij mediation zijn de wensen, de belangen en de emoties van partijen belangrijker dan de feiten.

Zo ontstaat er een win-win situatie voor beide partijen in conflicten die vooraf onoplosbaar leken.

De mediation zal op een voor beide partijen neutrale locatie plaatsvinden.

Voordelen van mediation:

  • Mediation gaat snel, vaak zijn er slechts enkele bijeenkomsten nodig.
  • Mediation is relatief voordeliger dan de kosten van een juridische strijd. Bovendien worden de kosten door beide partijen samen gedragen en meestal gelijkelijk gedeeld.
  • Partijen zijn niet veroordeeld tot een juridisch vonnis maar bedenken hun eigen oplossing. Er is alle ruimte voor creatieve oplossingen.
  • Er is sprake van een win-win situatie.
  • Partijen spelen een actieve rol en doordat partijen meer begrip voor elkaar krijgen, zullen de onderlinge relaties vaak verbeteren.
Algemene voorwaarden |  Disclaimer|   Sitemap |   © 2018 Vossen Mediation en Advies  |  VM Design