Afbeelding logo Vossen Mediation en Advies

Hoe belangrijk is een ouder-kindcoach bij scheiding?

Als ouder-kindcoach begeleid ik ouders in het omgaan met hun kinderen tijdens en na de scheiding. Daarbij is het belangrijk dat de kinderen ook gehoord worden!
Ik praat veel met kinderen en hun ouders over hun onderlinge relatie en hoe deze voortgezet dan wel aangepast of verbeterd kan worden naar de nieuwe situatie. Uitgangspunt is dat de ouder-kindrelatie goed blijft. Daarom ook moeten ouders goed blijven communiceren in het belang van het kind. Dat betekent soms dat je je eigenbelang opzij moet zetten. Een scheiding treft altijd de kinderen. Vaak gaat het dan om nog jonge kinderen, maar een scheiding heeft ook gevolgen voor pubers en jongvolwassenen. Ook kinderen boven de 18 jaar hebben hun ouders nodig, of ze nu inwonend of uitwonend zijn. Ik ben er in ieder geval ook voor hen!

Wanneer en hoe vertelt u uw kinderen dat u gaat scheiden?

Overlegt u samen goed wannéér u het de kinderen gaat vertellen en vooral ook wát u hen zal gaan vertellen. Probeert u zich ook voor te bereiden op de eventuele reacties van uw kinderen.
Het ene kind zou huilend weg kunnen lopen en het andere kind zou de conclusie kunnen trekken met de woorden: ‘Hebben jullie daarom de laatste tijd steeds ruzie?’ In het eerste geval kan een arm om de schouder vooralsnog voldoende zijn en in het tweede geval zal een eerlijk antwoord op zijn plaats zijn.
Zeer belangrijk is dat u uw kinderen ervan overtuigt dat u beiden de ouders zult blijven en dus altijd voor hen zal blijven zorgen al is dat dan in twee verschillende woningen.
Probeer het eerste gesprek kort te houden maar geef iedereen wel de ruimte zijn of haar woordje te doen en kondig een eventueel vervolggesprek aan, gezamenlijk dan wel individueel.
Als de ouders het moeilijk vinden om het hun kinderen te vertellen dan probeer ik samen met hen het meest geschikte moment en de juiste woorden te vinden om die grote stap te kunnen en vooral te durven zetten.

Geef uw kinderen de ruimte om de scheiding te verwerken

Uw kinderen zullen de aangekondigde scheiding moeten verwerken.
Hiervoor moeten zij de ruimte krijgen om dat op hun ‘eigen manier’ te mogen doen. Wel is belangrijk dat u hen aangeeft dat als zij behoefte hebben om er met papa en/of mama over te praten dat die ruimte er is. Dit geeft hen én u en uw partner een stukje rust.
Laat uw kinderen nooit voor u of uw partner moeten kiezen. Kinderen zullen altijd loyaal blijven aan beide ouders!

Communicatie van ouders bij scheiding

Een goede communicatie tussen beide ouders is van groot belang. Niet alleen om praktische redenen maar het zal ook na de scheiding meewerken aan een betere verstandhouding tussen u en uw partner en vervolgens positief uitwerken naar uw kinderen.
Laat uw kinderen ook meepraten. Het geeft hen het gevoel dat ze gehoord worden!

Conflicten voorkomen

U en uw partner gaan scheiden maar uw kinderen scheiden niet van u!
Probeer uw problemen buiten aanwezigheid van uw kinderen te bespreken alhoewel dat zeker niet altijd gemakkelijk zal zijn. Een slechte verstandhouding kan leiden tot problemen van de kinderen o.a. op school. Uw kinderen kunnen ander gedrag gaan vertonen naar aanleiding van de aangekondigde scheiding. Ik raad u aan om direct na het gesprek met de kinderen de school en eventueel de ouders van goede vriendjes of vriendinnetjes te informeren, zodat zij in kunnen spelen op bepaalde situaties.

Afspraken maken over en met uw kinderen

Stel uw kinderen gerust door hen te vertellen dat u de scheiding gaat regelen en dat zij voor zover mogelijk betrokken zullen worden bij het scheidingstraject. Vertel hen ook dat er afspraken gemaakt moeten worden en dat u het fijn zal vinden als zij met ideeën komen.
Neem de vragen en opmerkingen van uw kinderen serieus. Het zal uw kind een gevoel van verbondenheid geven.

Algemene voorwaarden |  Disclaimer|   Sitemap |   © 2018 Vossen Mediation en Advies  |  VM Design