Afbeelding logo Vossen Mediation en Advies

Partneralimentatie

Bij een echtscheiding speelt partneralimentatie een belangrijke rol en is vaak een struikelblok bij het maken van afspraken. Partneralimentatie is bedoeld als een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de minstverdienende ex-partner.
Bij het vaststellen van partneralimentatie kijkt men naar behoefte en naar draagkracht.
De rechter bepaalt de hoogte van de partneralimentatie als u er met uw partner niet uit kunt komen.

Duur van de partneralimentatie

Op dit moment heeft partneralimentatie nog een maximumduur van 12 jaar (in uitzonderlijke gevallen kan verlenging worden gevraagd van die termijn) tenzij het huwelijk maximaal 5 jaar heeft geduurd en er geen kinderen tijdens de relatie zijn geboren. Is dit laatste het geval, dan is de maximumduur beperkt tot de duur van het huwelijk.
Het recht op partneralimentatie eindigt definitief zodra de alimentatiegerechtigde opnieuw een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

Hoe bepaal je de partneralimentatie

De alimentatie kan als volgt worden bepaald:

  • In onderling overleg.
  • Aan de hand van de Tremanormen.
  • Door middel van een berekening van het netto inkomen na de scheiding.

Als u er samen niet uit kunt komen bepaalt de rechter de hoogte van de partneralimentatie.
U bent vrij om samen afspraken te maken over de hoogte en de duur van partneralimentatie en u mag afzien van partneralimentatie. Ook is het mogelijk om partneralimentatie met de betaling van een bedrag ineens af te kopen.

Wij verzorgen voor u een professionele alimentatiebepaling conform de toepasselijke Tremanormen. Ook voor een herberekening kunt u bij ons terecht.

Bijstandsverhaal

Indien één van de partners na de scheiding echter over onvoldoende inkomen beschikt en op een bijstandsuitkering is aangewezen, heeft de betreffende gemeente het recht de uitkering geheel of gedeeltelijk te verhalen bij de ex-partner. De gemeente zal dan onderzoeken of de ex-partner hiervoor over voldoende draagkracht beschikt.

Algemene voorwaarden |  Disclaimer|   Sitemap |   © 2018 Vossen Mediation en Advies  |  VM Design