Afbeelding logo Vossen Mediation en Advies

Pensioenen bij scheiding

Conform de “Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (de Wet VPS)” hebben partners recht op een deel van elkaars ouderdomspensioen. In de huwelijkse voorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden kunnen hierover andere afspraken zijn gemaakt.
Het pensioen dat u voor het huwelijk heeft opgebouwd wordt niet verdeeld evenals het pensioen dat u na de scheiding verder opbouwt. U mag over de verdeling van de pensioenen afwijkende afspraken maken. U kunt er voor kiezen af te zien van pensioenverdeling en daarmee de verevening conform de Wet VPS uitsluiten, maar u kunt ook kiezen voor een andere afwijkende verdeling dan bij gelijke helften.
Ook is het mogelijk om te kiezen voor conversie. Dit kan in bepaalde situaties wenselijk zijn maar vergt kennis van pensioenmaterie en uitgebreid advies.
Op mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD en krijgt u een overzicht van uw pensioenopbouw.

Nabestaandenpensioen ofwel bijzonder partnerpensioen

Na de scheiding behoudt u recht op elkaars nabestaandenpensioen ofwel het bijzonder partnerpensioen. De eventueel reeds opgebouwde waarde wordt premievrij bewaard voor de ex-partner. Komt u te overlijden, dan ontvangt uw ex-partner een nabestaandenuitkering. Deze regeling is vastgelegd in de Pensioenwet (de Wet VPS).
U mag samen het recht op nabestaandenpensioen uitsluiten.

Melding pensioenfonds

U dient binnen twee jaar nadat de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand uw pensioenfondsen in te lichten over uw echtscheiding en over de door u in het convenant vastgelegde afspraken over de pensioenen.

Algemene voorwaarden |  Disclaimer|   Sitemap |   © 2018 Vossen Mediation en Advies  |  VM Design