Afbeelding logo Vossen Mediation en Advies

Wat kan De ScheidingsMakelaar voor mij betekenen?

Een scheiding is een moeilijke, emotionele periode, waarbij heel uw leven op zijn kop wordt gezet. Wij zorgen er als ScheidingsMakelaar voor dat deze crisis overzichtelijk en draaglijk wordt voor u en uw (ex)partner.

 • De ScheidingsMakelaar kijkt waar u nu staat en waar u over een jaar wilt staan. Dit is ons vertrekpunt.
 • Wij regelen samen met u alle financiële en juridische zaken die bij een scheiding komen kijken.
 • Wij stellen als ScheidingsMakelaar het belang van de kinderen voorop en helpen u met een werkbaar ouderschapsplan.
 • Daarnaast bemiddelen wij voor u en uw (ex)partner bij de verdeling van gezamenlijke bezittingen en schulden.
 • Wij begeleiden u, afhankelijk van de situatie en uw wensen, met gezamenlijke gesprekken, mail en telefoongesprekken.

De ScheidingsMakelaar werkt voor u en uw partner ongeacht uw samenlevingsvorm. De voorwaarde voor onze dienstverlening is wel, dat u beiden om de tafel wilt gaan zitten. Als u niet bereid bent om met elkaar tot een oplossing te komen, kunt u beter een advocaat in de arm nemen.

Scheiding en samenlevingsvormen

In Nederland onderscheiden we vier formele samenlevingsvormen tussen partners. De belangrijkste aspecten van deze samenlevingsvormen en de gevolgen bij een scheiding bespreken we hieronder.

 • Huwelijk in gemeenschap van goederen.
 • Huwelijk onder huwelijkse voorwaarden.
 • Geregistreerd partnerschap zonder of met partnerschapsvoorwaarden.
 • Samenwonen zonder of met samenlevingsovereenkomst.

Lees meer over scheiding en samenlevingsvormen.

Kinderen bij scheiding

Als u heeft besloten ‘uit elkaar’ te gaan, heeft dat emotionele en financiële gevolgen voor u, voor uw partner én voor uw kind(eren). Het is van groot belang dat de ouders in goed overleg tot goede afspraken komen voor hun kinderen in de nieuwe situatie. Rekening houdend met hun leeftijd is het zelfs zeer gewenst om de kinderen hierbij tijdig te betrekken. Duidelijke afspraken zullen niet alleen leiden tot een goede toekomst van de kinderen, maar zeker ook tot een goede toekomst van beide (ex)partners. Zet het belang van de kinderen voorop!

Lees meer over kinderen bij scheiding.

Ouder-kindcoach

Als ouder-kindcoach begeleid ik ouders in het omgaan met hun kinderen tijdens en na de scheiding. Daarbij is het belangrijk dat de kinderen ook gehoord worden!
Ik praat veel met kinderen en hun ouders over hun onderlinge relatie en hoe deze voortgezet dan wel aangepast of verbeterd kan worden naar de nieuwe situatie.

Lees meer over ouder-kindcoach.

Eigen woning en scheiding

Heeft u samen een koopwoning en gaat u scheiden, dan zullen over de gezamenlijke woning afspraken moeten worden gemaakt.
U heeft dan de keuze uit de volgende opties:

 • Toedeling van de woning aan één van beide partners.
 • Gezamenlijk aanhouden van de woning en pas in de toekomst besluiten tot verkoop of toedeling.
 • Verkoop van de woning.

Lees hier meer over eigen woning en scheiding.

Partneralimentatie

Bij een echtscheiding speelt partneralimentatie een belangrijke rol en is vaak een struikelblok bij het maken van afspraken. Partneralimentatie is bedoeld als een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de minstverdienende ex-partner.
Bij het vaststellen van partneralimentatie kijkt men naar behoefte en draagkracht.
De rechter bepaalt de hoogte van de partneralimentatie als u er met uw partner niet uit kunt komen.

Lees meer over partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Ouders blijven na de scheiding beiden financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van hun kinderen. In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over hoe de kosten daarvoor samen worden verdeeld. Deze verplichting tot betaling van kinderalimentatie geldt totdat de kinderen 18 jaar zijn. Daarna bestaat er een voortgezette onderhoudsplicht voor de kosten van hun onderhoud en studie totdat de kinderen 21 jaar zijn.

Lees meer over kinderalimentatie.

Pensioenen bij scheiding

Conform de “Wet verevening Pensioenrechten bij Scheiding (de Wet VPS)” hebben partners recht op een deel van elkaars ouderdomspensioen. In de huwelijkse voorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden kunnen hierover andere afspraken zijn gemaakt.
Het pensioen dat u voor het huwelijk heeft opgebouwd wordt niet verdeeld evenals het pensioen dat u na de scheiding verder opbouwt.

Lees meer over pensioenen bij scheiding.

Eigen onderneming bij scheiding

Als u gaat scheiden en een eigen onderneming heeft kunnen wij u voor een goede afwikkeling van uw scheiding en de verdeling van de gehele boedel van dienst zijn. Het maakt daarbij voor ons niet uit of u nu als ZZP-er werkzaam bent of dat u een onderneming heeft met personeel.

Lees meer over eigen onderneming bij scheiding.

Boedelverdeling

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, zijn alle bezittingen en schulden in beginsel gezamenlijk eigendom en dienen deze bij gelijke helften tussen de partners te worden verdeeld. Indien de verdeling ongelijk is betekent dit dat één van beiden wordt onderbedeeld en de ander overbedeeld. Als dit laatste het geval is kunnen daaraan fiscale gevolgen verbonden zijn. Als één van beide partners meer ontvangt dan waar hij recht op heeft kan de fiscus dat als een schenking beschouwen waarover u schenkbelasting verschuldigd bent.

Lees meer over boedelverdeling.

Algemene voorwaarden |  Disclaimer|   Sitemap |   © 2018 Vossen Mediation en Advies  |  VM Design