Afbeelding logo Vossen Mediation en Advies

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten en voorwaarden voor mediation zijn: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Vrijwilligheid houdt in dat partijen niet gedwongen kunnen worden deel te nemen aan een mediation. Partijen zijn altijd vrij om een mediation te beŽindigen. Wel moeten partijen bereid zijn aan het proces deel te nemen en ook de intentie hebben om aan een oplossing te werken. Men gaat een inspanningsverplichting aan om de mediation tot een goed einde te brengen.

Vertrouwelijkheid houdt in dat partijen alles moeten kunnen zeggen en erop kunnen vertrouwen dat alles wat tijdens de mediation wordt besproken vertrouwelijk is en blijft, ook na afloop van de mediation. Hiervoor verbinden partijen en mediator zich tot geheimhouding.

Bij aanvang van de mediation sluiten partijen met de mediator een mediationovereenkomst.

De uitslag van de mediation wordt uiteindelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die door de partijen wordt getekend.
Elke partij is verplicht zich aan de uitslag van deze overeenkomst te houden.
Nakoming van de overeenkomst is bij de rechter afdwingbaar.

Algemene voorwaarden |  Disclaimer|   Sitemap |   © 2018 Vossen Mediation en Advies  |  VM Design